Automatické ALT a TITLE obrázkov vo WooCommerce

Ak prevádzkujete WooCommerce obchod, určite viete, aké dôležité je mať správne nastavené ALT a TITLE tagy obrázkov. Tieto tagy nielenže zlepšujú prístupnosť vášho webu, ale tiež hrajú významnú rolu v SEO. Ak vaše obrázky nemajú správne tagy, môžete prísť o možnosť lepšieho umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania.

Našťastie, môžete tento proces automatizovať jednoduchým PHP kódom, ktorý nastaví ALT a TITLE tagy všetkých obrázkov na názvy produktov. Tento kód sa postará o to, aby boli vaše obrázky vždy správne popísané, čo môže výrazne zvýšiť ich viditeľnosť vo vyhľadávačoch.

Prečo sú ALT a TITLE tagy dôležité?

 • Prístupnosť: ALT tagy sú dôležité pre používateľov, ktorí používajú čítačky obrazovky. Pomáhajú im pochopiť obsah obrázkov.
 • SEO: Vyhľadávače používajú ALT tagy na indexovanie obrázkov. Správne popísané obrázky môžu zvýšiť návštevnosť vášho webu.
 • Používateľská skúsenosť: TITLE tagy sa zobrazujú ako popis pri prechode myšou nad obrázkom, čo môže zlepšiť používateľskú skúsenosť.

Ako nastaviť ALT a TITLE tagy automaticky?

Nižšie je uvedený kód, ktorý môžete pridať do súboru functions.php vašej témy. Tento kód prejde cez všetky produkty a nastaví ALT a TITLE tagy pre hlavný obrázok aj obrázky v galérii na názov produktu s len prvým veľkým písmenom.

				
					function set_existing_product_image_alt_and_title_tags() {
  // Function to make only the first letter uppercase
  function capitalize_first_letter($string) {
    return ucfirst(strtolower($string));
  }

  // Query all products
  $args = array(
    'post_type' => 'product',
    'posts_per_page' => -1,
  );
  $products = get_posts($args);

  foreach ($products as $product) {
    // Get product title
    $product_title = get_the_title($product->ID);
    $formatted_title = capitalize_first_letter($product_title);

    // Get product thumbnail ID
    $thumbnail_id = get_post_thumbnail_id($product->ID);

    if ($thumbnail_id) {
      // Set the alt text and title to the formatted product title
      update_post_meta($thumbnail_id, '_wp_attachment_image_alt', $formatted_title);
      wp_update_post(array(
        'ID' => $thumbnail_id,
        'post_title' => $formatted_title
      ));
    }

    // Get gallery image IDs
    $gallery_image_ids = get_post_meta($product->ID, '_product_image_gallery', true);
    $gallery_image_ids = explode(',', $gallery_image_ids);

    foreach ($gallery_image_ids as $gallery_image_id) {
      if ($gallery_image_id) {
        // Set the alt text and title to the formatted product title
        update_post_meta($gallery_image_id, '_wp_attachment_image_alt', $formatted_title);
        wp_update_post(array(
          'ID' => $gallery_image_id,
          'post_title' => $formatted_title
        ));
      }
    }
  }
}

// Run the function to set alt tags and titles for existing products
add_action('init', 'set_existing_product_image_alt_and_title_tags');

				
			
Autor: Ladislav Dubravský
Cena: Zadarmo
Dátum publikácie: 5 júla, 2024

Potrebujete kód na mieru?

Neváhajte ma kontaktovať. Som tu pre vás, aby som odpovedal na vaše otázky a začal spolupracovať na vašom projekte.