Snippet na deaktiváciu komentárov

Ak hľadáte spôsob, ako kompletne zakázať komentáre na vašej WordPress stránke, tento snippet je ideálnym riešením. Snippet deaktivácia komentárov zakáže komentáre pre všetky typy príspevkov, vrátane príspevkov, stránok a produktov WooCommerce. Okrem toho odstráni komentárové stránky z administrácie, čím zjednoduší správu vašej stránky. Všetky existujúce komentáre budú skryté, čo zabezpečí, že návštevníci ich nebudú môcť vidieť. Po pridaní tohto kódu budú komentáre kompletne zakázané na frontend aj backend, čo znamená, že nebudete musieť riešiť žiadne nežiadúce komentáre. Použitie tohto kódu je jednoduché a efektívne, takže môžete rýchlo a jednoducho deaktivovať komentáre na vašom WordPress webe.

				
					// Zakáže podporu komentárov a trackbackov pre všetky typy príspevkov
function df_disable_comments_post_types_support() {
  $post_types = get_post_types();
  foreach ($post_types as $post_type) {
    if(post_type_supports($post_type, 'comments')) {
      remove_post_type_support($post_type, 'comments');
      remove_post_type_support($post_type, 'trackbacks');
    }
  }
}
add_action('admin_init', 'df_disable_comments_post_types_support');

// Zatvorí komentáre na frontend-e
function df_disable_comments_status() {
  return false;
}
add_filter('comments_open', 'df_disable_comments_status', 20, 2);
add_filter('pings_open', 'df_disable_comments_status', 20, 2);

// Skryje existujúce komentáre
function df_disable_comments_hide_existing_comments($comments) {
  $comments = array();
  return $comments;
}
add_filter('comments_array', 'df_disable_comments_hide_existing_comments', 10, 2);

// Odstráni stránku komentárov z administratívneho menu
function df_disable_comments_admin_menu() {
  remove_menu_page('edit-comments.php');
}
add_action('admin_menu', 'df_disable_comments_admin_menu');

// Presmeruje používateľa, ktorý sa pokúša pristúpiť na stránku komentárov
function df_disable_comments_admin_menu_redirect() {
  global $pagenow;
  if ($pagenow === 'edit-comments.php') {
    wp_redirect(admin_url());
    exit;
  }
}
add_action('admin_init', 'df_disable_comments_admin_menu_redirect');

// Odstráni metabox komentárov z dashboardu
function df_disable_comments_dashboard() {
  remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal');
}
add_action('admin_init', 'df_disable_comments_dashboard');

// Odstráni odkazy na komentáre z admin bar
function df_disable_comments_admin_bar() {
  if (is_admin_bar_showing()) {
    remove_action('admin_bar_menu', 'wp_admin_bar_comments_menu', 60);
  }
}
add_action('init', 'df_disable_comments_admin_bar');

// Pre WooCommerce: Odstráni záložku s recenziami produktov
add_filter('woocommerce_product_tabs', 'df_remove_product_reviews_tab', 98);
function df_remove_product_reviews_tab($tabs) {
  unset($tabs['reviews']);
  return $tabs;
}

// Pre WooCommerce: Odstráni polia recenzií produktov
add_filter('woocommerce_product_review_comment_form_args', 'df_remove_product_review_fields');
function df_remove_product_review_fields($comment_form) {
  unset($comment_form['comment_field']);
  unset($comment_form['fields']['rating']);
  unset($comment_form['fields']['author']);
  unset($comment_form['fields']['email']);
  return $comment_form;
}
?>

				
			
Autor: Ladislav Dubravský
Cena: Zadarmo
Dátum publikácie: 9 júna, 2024

Potrebujete kód na mieru?

Neváhajte ma kontaktovať. Som tu pre vás, aby som odpovedal na vaše otázky a začal spolupracovať na vašom projekte.