Nahrávanie screenshot obrázkov do WordPress médií

Tento snippet umožňuje jednoduché a rýchle nahrávanie obrázkov do mediálnej knižnice WordPressu pomocou vloženia obrázku cez schránku (Ctrl + V). Po vložení obrázku kód automaticky deteguje obrázok, konvertuje ho na formát JPG alebo WebP a nahrá ho do médií WordPressu. Tento spôsob uľahčuje správu obrázkov a šetrí čas, ktorý by bol inak potrebný na manuálne nahrávanie obrázkov.

Jednoducho pridajte kód do súboru functions.php vašej témy alebo cez plugin na vlastné úpravy kódu a začnite využívať túto efektívnu funkciu.

				
					// Pridanie JavaScript kódu na detekciu vloženia obrázkov a tlačidlo na nahratie súborov
function custom_paste_image() {
  ?>
  
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    // Funkcia na nahranie obrázku pomocou AJAXu
    function uploadImage(base64Image) {
      var formData = new FormData();
      formData.append('action', 'upload_pasted_image');
      formData.append('base64_image', base64Image);

      fetch('', {
        method: 'POST',
        body: formData
      })
      .then(response => response.json())
      .then(data => {
        if (data.success) {
          // Pridanie nahratého obrázku do mediálnej knižnice v reálnom čase
          var attachment = wp.media.attachment(data.attachment_id);
          attachment.fetch();
          wp.media.frame.content.get('view').collection.add(attachment);

          // Automatická synchronizácia mediálnej knižnice
          syncMediaLibrary();
        } else {
          alert('Nastala chyba pri nahrávaní obrázku: ' + data.message);
        }
      })
      .catch(error => {
        console.error('Chyba:', error);
        alert('Nastala chyba pri nahrávaní obrázku.');
      });
    }

    // Funkcia na synchronizáciu mediálnej knižnice
    function syncMediaLibrary() {
      if (typeof wp !== 'undefined' && wp.media && wp.media.frame) {
        var frame = wp.media.frame;
        frame.content.mode('browse');
        frame.content.get().collection.props.set({ ignore: (+new Date()) });
        frame.content.get().collection.fetch();
      }
    }

    // Detekcia vloženia obrázkov (Ctrl + V)
    document.addEventListener('paste', function(event) {
      var items = (event.clipboardData || event.originalEvent.clipboardData).items;
      for (var index in items) {
        var item = items[index];
        if (item.kind === 'file') {
          var blob = item.getAsFile();
          var reader = new FileReader();
          reader.onload = function(event) {
            var base64Image = event.target.result;
            uploadImage(base64Image);
          };
          reader.readAsDataURL(blob);
        }
      }
    });

    // Spracovanie tlačidla "Vybrať súbory"
    document.getElementById('__wp-uploader-id-1').addEventListener('click', function() {
      var fileInput = document.createElement('input');
      fileInput.type = 'file';
      fileInput.accept = 'image/*';
      fileInput.style.display = 'none';
      document.body.appendChild(fileInput);

      fileInput.addEventListener('change', function(event) {
        var file = event.target.files[0];
        if (file) {
          var reader = new FileReader();
          reader.onload = function(event) {
            var base64Image = event.target.result;
            uploadImage(base64Image);
          };
          reader.readAsDataURL(file);
        }
      });

      fileInput.click();
    });

    // Detekcia vloženia obrázkov v modálnom okne mediálnej knižnice
    jQuery(document).on('paste', '.media-modal', function(event) {
      var items = (event.originalEvent.clipboardData || event.clipboardData).items;
      for (var index in items) {
        var item = items[index];
        if (item.kind === 'file') {
          var blob = item.getAsFile();
          var reader = new FileReader();
          reader.onload = function(event) {
            var base64Image = event.target.result;
            uploadImage(base64Image);
          };
          reader.readAsDataURL(blob);
        }
      }
    });
  });
  
   $filetype['type'],
              'post_title'   => sanitize_file_name($filename),
              'post_content'  => '',
              'post_status'  => 'inherit'
            );

            $attach_id = wp_insert_attachment($attachment, $output_path);
            require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/image.php');
            $attach_data = wp_generate_attachment_metadata($attach_id, $output_path);
            wp_update_attachment_metadata($attach_id, $attach_data);

            wp_send_json_success(array('attachment_id' => $attach_id));
          } else {
            wp_send_json_error('Chyba pri ukladaní obrázku.');
          }
        } else {
          wp_send_json_error('Chyba pri vytváraní obrázku.');
        }
      } else {
        wp_send_json_error('GD knihovna nie je dostupná.');
      }
    } else {
      wp_send_json_error('Neplatné Base64 dáta.');
    }
  } else {
    wp_send_json_error('Žiadne Base64 dáta neboli prijaté.');
  }
}
add_action('wp_ajax_upload_pasted_image', 'upload_pasted_image');

				
			
Autor: Ladislav Dubravský
Cena: Zadarmo
Dátum publikácie: 18 júna, 2024

Potrebujete kód na mieru?

Neváhajte ma kontaktovať. Som tu pre vás, aby som odpovedal na vaše otázky a začal spolupracovať na vašom projekte.