Máte otázky alebo chcete využiť služby Prosimsi?

Ladislav Dubravský

CEO & Digital Creator

Zákaznícka podpora
Máte technické komplikácie s webstránkou?
Fakturačné údaje

B&B Art s.r.o.
Sídlo firmy: Rešica 149, 044 73
IČO: 45 727 295
IČ DPH: SK2023177002
DIČ: 2023177002

Bankové spojenie

Tatra banka
SK9411000000002945013096

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.26914/V

Ako to prebehne?

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU

Po odoslaní formulára pre vás vypracujem cenovú ponuku na mieru podľa vašich požiadaviek.

ZÁLOHA VO VÝŠKA 35%

Po odsúhlasení cenovej ponuky je potrebné uhradiť zálohu vo výške 35% z ceny projektu.

VYHOTOVENIE OBJEDNÁVKY

Po prijatí zálohy začneme realizovať vašu objednávku. 

ODOVZDANIE

Po odsúhlasení projektu vám budú zaslané materiály, ktoré boli obsahom objednávky. Pri webových stránkach poskytujem bezplatné spustenie.